Какво са вредите

Какво са вредите

Понятие

Вредите са всички отрицателни последици, всяко зло, което преживява едно човешко същество.

Когато засягат неговите имуществени активи и пасиви, вредите ще бъдат от имуществен характер, а когато вредите се изразяват във физически или психично-емоционални  болки или страдания, казваме, че те са неимуществени.

В повечето случаи, вредите, заедно с положителните събития в живота ни съставляват едно неделимо цяло. Затова правото не се интересува от всяка вреда, която настъпва в живота на човека.

Правнозначими вреди

Правото се интересува само от тези вреди, които са създали празнота в чуждия кръг на интереси и създавта отговорност на виновния – да обезщети увредения, да поправи причиненото зло. Следователно вредите, които са предпоставка на искането за обезщетение, трябва не само да бъдат конкретна отрицателна последица в живота на пострадалия, но и да бъдат причинени пряко и непосредствено от незаконно чуждо действие или бездействие.

Примери

Смъртта е събитието с най-тежки неимуществени и имуществени последици за близките на починалия. То консумира и съсредоточава в себе си най-пълно всички видове вреди – имуществени и неимуществени.

Дали смъртта е в резултат на естественото развитие на човешкия живот или на извършено престъпление, с известно приближение може да се твърди, че имуществени и неимуществените вреди са сходни.

В първия случай обаче, те са за сметка на пострадалите - близки, а във втория, следва да бъдат преразпределени, доколкото е възможно, към причинителя, чрез заплащане на обезщетение. Това е най-ясната хипотеза.

Гранични хипотези

Какви са обаче последиците, когато вредите са настъпили при безспорно незаконни действия от някого, но не като последица от тях?

Например се установява, че при терминално болен пациент, в разрез с медицинските стандарти, лекуващият лекар е отказал извършване на контролен преглед на болния, въпреки че е бил длъжен и е попълнил грешно медицинската му документация. В този случай, е налице нарушение или дори престъпление, които се преследват по друг ред, но последиците от смъртта на починалия – имуществени и неимуществени, няма да се прехвърлят към лекаря. Той и лечебното заведение към което работи ще дължи обезщетение само за това, за което е непосредствено виновен – за средствата, изразходени от семейството на болния за намиране на друг лекар и заплащането му, за стреса и безпокойството от създалата се ситуация на несигурност, дори за разочарованието им от здравната система – но не и за смъртта.

Така също е и в станалия обществено интересен случай във Враца, където млад мъж умира след скандал относно правилата за движение и ръкопашен бой. Съдебно-медицинската експертиза установява, че смъртта е причинена не от двамата участници в инцидента, а от здравословен проблем на пострадалия.  И макар че използването на обидни думи и изрази и участването в сбивания очевидно не е допустимо от закона, вредите от смъртта няма да бъдат обезщетени.

Така е и в следната хипотеза. Млада жена, при междусъседски скандал, отправя обидни думи и изрази към друга жена от нейния блок. Преживявайки тежко обидата, пострадалата консумира сериозно количество алкохол и при отключена в нея тежка депресия слага край на живота си. Отново вредите в общочовешкия смисъл и вредите, подлежащи на обезщетяване са различни неща.

Заключение

Следователно предмет на искането за обезщетение са само тези отрицателни последици, които са в пряка причинна връзка с чуждо противоправно деяние. Дали връзката е пряка и непосредствена се преценява за всеки конкретен случай.

author
Веселин Тончев е адвокат, специализиран в областта на непозволените увреждания. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Основател на кантора Тончев.